Renoveren ruiterroutes Gemeente Beekdaelen

In de buitengebieden van de Gemeente Beekdaelen is een groot aantal ruiter- en menroutes te vinden. Hierbij is er keuze tussen bosgebied of veldwegen, evenals het aantal kilometers. Met recht is de gemeente trots op dit ruiternetwerk in dit prachtige buitengebied! In september dit jaar mochten wij beginnen met de renovatie van bijna 12 km van deze ruiter- en menroutes op diverse locaties in de Gemeente Beekdaelen. Overhangende begroeiing zal worden weggesnoeid, kuilen, gaten en rijsporen in de wegen zullen worden hersteld en in de middenberm zal een nieuwe laag teelaarde worden aangebracht waarop gras zal worden gezaaid.