Renoveren ruiterroutes Gemeente Beekdaelen

In de buitengebieden van de Gemeente Beekdaelen is een groot aantal ruiter- en menroutes te vinden. Hierbij is er ruime keuze tussen bosgebieden of veldwegen, evenals het aantal kilometers. Met recht is de gemeente trots op dit ruiternetwerk in het prachtige buitengebied! Inmiddels hebben wij de renovatie van bijna 12 km van deze ruiter- en menroutes op diverse locaties in de Gemeente Beekdaelen afgerond. Overhangende begroeiing is weggesnoeid. Kuilen, gaten en rijsporen in de wegen zijn hersteld en de middenberm is voorzien van een nieuwe laag teelaarde waarop gras is gezaaid.