Privacyverklaring, cookies en disclaimer

Privacyverklaring
Theelen Grondwerken B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Theelen Grondwerken B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Theelen Grondwerken B.V. verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het ons mail adres verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Uw telefoonnummer
Uw mailadres

Waarom Theelen Grondwerken B.V. deze gegevens nodig heeft
Theelen Grondwerken B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Theelen Grondwerken B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Theelen Grondwerken B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?
Theelen Grondwerken B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Theelen Grondwerken B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Theelen Grondwerken B.V.. Theelen Grondwerken B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Cookies
De cookies gebruikt door Theelen Grondwerken B.V. zijn op te delen in twee delen: de technische en de tracing cookies
De technische cookies (en/of Flash-applicaties) zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daar bij (indien van toepassing) bij houden van de inlog-status, en de sessie-id’s. Daarnaast kleine sessie settings zoals ‘site-taal’ welke op dit moment NL is. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser.
Daarnaast maakt Theelen Grondwerken B.V. op enkele paginas ook gebruik van externe cookies. Welke ingezet worden om het voor u mogelijk te maken van het delen van artikelen, en voor ons om inzicht te krijgen in het website gedrag en daar onze website op te kunnen optimaliseren.
Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen.

Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website!

Wilt u alleen geen reclamecookies ontvangen, dan kunt u het volgende doen:
• U kunt ook in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren;
• U kunt via www.youronlinechoices.eu aangeven dat u geen cookies wilt ontvangen van advertentiebedrijven.

Het weigeren van cookies betekent overigens niet dat u geen advertenties meer ziet. U krijgt nog steeds advertenties te zien in uw browser, maar deze zijn niet langer afgestemd op uw wensen en voorkeuren.

Disclaimer
Theelen Grondwerken B.V. is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Theelen Grondwerken B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Aansprakelijkheid
Theelen Grondwerken B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
Links van en naar Theelen Grondwerken B.V. websiteTheelen Grondwerken B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naardeze website, betekent niet onherroepelijk dat Theelen Grondwerken B.V. de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Informatie gebruiken
Theelen Grondwerken B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theelen Grondwerken B.V.