Certificaat BRL 9335

Wij hebben het certificaat voor de BRL 9335 binnen. Dat betekent dat we grond mogen innemen, samenvoegen en verhandelen met een partijgrootte tot 10.000 ton.

Op basis van het Besluit Bodemkwaliteit (BBK) en de bijbehorende Regeling (RBK) dient iedereen die zich bezighoudt met activiteiten die een relatie hebben met bodem en/of grondwater erkend te zijn. Bedrijven die zich bezighouden met activiteiten ten aanzien van opbulken/samenvoegen van afzonderlijke partijen grond, dienen over erkenning BRL 9335 te beschikken.